Tanáraink

Név Tanított tantárgyak
Altrichter Zsolt német nyelv, etika, matematika, vizuális kultúra (német)
Balogné Berki Éva biológia, természetismeret, technika 
Barnáné Máhig Rita német nyelv, Európa-ismeret (német), DSD (német)
Birinyi Veronika hit- és erkölcstan (katolikus)
Braunsteinerné Vecsey Anita hit- és erkölcstan (katolikus)
Casiba-Kavinszki Ágnes Ildikó hit- és erkölcstan (katolikus)
Deák Ágota hit- és erkölcstan (evangélikus)
Deákiné Varga Anikó testnevelés, ISK (kézilabda)
Dekovicsné Sebestyén Anita NYIK, matematika, természetismeret
Diehl Zsuzsanna német nyelv, földrajz (német), vizuális kultúra (német)
Dr. Vinkovitsné Kőhalmi Márta NYIK, báb, etika, természetismeret
Dudás Sándorné matematika, vizuális kultúra, önismeret, etika
Eged Józsefné ének, furulya
Eőriné Horváth Éva báb
Farkas Balázs Richárd NYIK, etika
Háda Ágnes NYIK, magyar nyelv és irodalom, ének, önismeret,
Hatos Zsuzsanna judo
Hofer Eszter matematika, fizika
Hofmann Melinda gyógypedagógus, 
Hornyákné Lutián Éva vizuális kultúra, média
Horváth Andrea kémia, biológia
Horváth Barbara NYIK, etika,
Horváth Rita NYIK, magyar nyelv és irodalom, média
Hudacsek Beáta angol nyelv, etika, matematika, 
Jagudits Éva német nyelv, életvitel (német), önismeret  DSD (német)
Jankovics Beatrix német nyelv, Európa-ismeret (német), DSD (német), önismeret,
Kállóné Nagyová Katarina matematika, logikai játék
Károlyi Dóra matematika, természetismeret
Kiss Rita angol nyelv, Európa-ismeret (angol),gazdálkodási ismeret, életvitel és gyakorlat
Knausz Erzsébet angol nyel, színjátszás (angol), Európa-ismeret (angol)
Kocsis Tibor testnevelés
Kovácsné Németh Bernadett matematika, természetismeret, vizuális kultúra
Kozma Eszter modern tánc
Lengyel Zsuzsanna német nyelv, célnyelvi civilizáció (német), Európa-ismeret – DSD (német)
Marek Bernadett hit- és erkölcstan (katolikus)
Medei Erika angol nyelv, Európa ismeret (angol), önismeret, DÖK segítő pedagógus
Módos Dezső informatika, technika
Molnárné Kovács Márta testnevelés
Mosolits Márk angol nyelv, színjátszás(angol), önismeret
Mrázik Gergely történelem, honismeret, társadalomismeret, önismeret
Nagy Krisztina német nyelv, önismeret, DSD (német), színjátszás (német) 
Nemes Dóra hit- és erkölcstan (Hit Gyülekezete)
Némethné Herner Ágota NYIK, vizuális kultúra
Pappné Domonkos Márta testnevelés, önismeret
Pelczéder Zoltán testnevelés, ISK (labdarúgás)
Peresztegi Erika könyvtár
Péterfia Marianna NYIK, báb, etika, vizuális kultúra
Pogonyi Eszter matematika
Pohly Szilvia német nyelv, vizuális kultúra (német), életvitel (német) célnyelvi civilizáció (német)
Pungur Kincső hit- és erkölcstan (református)
Rémi Péter matematika
Rózsavölgyi Anikó német nyelv, Európa-ismeret-DSD (német), önismeret
Ruppert László néptánc
Saflánszky Sarolta német nyelv, ének (német), vizuális kultúra (német), színjátszás (német), etika
Schmidtné Fücsek Piroska NYIK, néptánc, etika
Stádel Judit földrajz, közösségi szolgálat foglalkozás, etika
Szabó Gergely NYIK, színjátszás
Szalai Attila történelem, társadalomismeret, etika, önismeret
Szászfainé Varga Mária történelem, magyar nyelv és irodalom, önismeret
Szeder Katalin angol nyelv, Európa-ismeret (angol)
Székely Ágnes ének, furulya, informatika, logikai játékok
Szendrei Georgina modern tánc
Szigetiné Körmendi Edit német nyelv, etika, életvitel (német), vizuális kultúra (német)
Szikszai Krisztina fizika
Takács-Boros Eszter NYIK, angol nyelv, aerobik, etika
Téringer Andrea német nyelv, etika, önismeret
Toplakné Varga Zsuzsanna német nyelv, ének (német), életvitel (német)
Tormáné Bedő Zsuzsanna testnevelés, kölyökatlétika
Tóthné Varga Szilvia NYIK, etika, társadalomismeret
Urbán Juliánna  matematika, informatika (németül), önismeret
Vácziné Wirgha Anikó matematika, etika
Vági Orsolya NYIK, etika, társadalomismeret
Varga János barkács, technika
Vízer Katalin matematika, német nyelv, életvitel (német), vizuális kultúra (német)
Wicher Rita magyar nyelv és irodalom, NYIK
Wolfgang Goldhammer német nyelv, földrajz (német), német kommunikáció

 

Itt vagy: Home Iskola Tanáraink
Find us on Facebook