Tankönyv

Szülői tájékoztatás KELLO.pdf


Tisztelt Szülők!
 
A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is. Tehát 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult. Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint 1-2. évfolyam összes könyve. (Nálunk könyvtárból kapják az 1-2. évfolyamosok a rajz, ének és erkölcstan könyveket.)
Ennek értelmében a tankönyvek átvételekor csak a 1o-12. évfolyamos diákoknak kell egyidejűleg benyújtani a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratok fénymásolatát.
- családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, - tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, - a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
Itt vagy: Home Könyvtár Tankönyv
Find us on Facebook