Beiskolázás

HIRDETMÉNY

Beíratással kapcsolatos tudnivalók a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára a 2019/2020. tanévre

 

Az általános iskolai beiratkozás (regisztráció) ideje

 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 között

2019. április 12. (péntek) 8.00-19.00 között

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas igazolvány (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet
– óvodai szakvélemény (EREDETI PÉLDÁNY),
– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
   lehet.
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására(a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; a XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók). A formanyomtatvány elérhető a beiratkozáskor a helyszínen.
  • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.A formanyomtatvány elérhető a beiratkozáskor a helyszínen.

Ha a tanköteles korban lévő gyermekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét –nyilvántartás céljából– kötelesek bejelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy ha már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Az etika/hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozóan a regisztráció során a szülőnek nyilatkoznia kell. A formanyomtatvány elérhető a beiratkozáskor a helyszínen.

Az iskola körzethatára megtalálható az iskola honlapján, Győr Megyei Jogú Város általános iskoláinak körzethatárai az iskola portáján tekinthetők meg.

Az iskola honlapja: www.szkk-gyor.hu

Az idei évtől a hagyományos, csak papír alapú jelentkezés mellett lehetőség van az elektronikus ügyintézésre, de ez nem helyettesíti a beiratkozáskor történő személyes megjelenést, csak meggyorsítja azt. Erre vonatkozó részletes tájékoztató itt található (A Beiratkozás Általános Iskolába – BÁI). Az ügyintézés során a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

Győr, 2019. 04. 01.

 

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról.pdf

 
 
 

 

 

Győr iskolai felvételi körzetei (2019-2020. tanév).pdf

Iskolai körzethatárok GYMSM (2019-2020. tanév).pdf

Itt vagy: Home Szülők Beiskolázás
Find us on Facebook