Beiskolázás a 2023/2024. tanévre

TÁJÉKOZTATÁS

tanköteles gyermek beíratásáról a 2023/2024-es tanévre

SZULOI_Torvenyes_kepviselo_nyilatkozat.docx

SZULOI_Torvenyes_kepviselo_nyilatkozat.pdf

GYAMSAGI_Torvenyes_kepviselo_nyilatkozat.docx

GYAMSAGI_Torvenyes_kepviselo_nyilatkozat.pdf

Nyilatkozat_eletvitelszeru_lakcim.docx

Nyilatkozat_etika_hit_es_erkolcstan.docx

 

Az a gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik (Nkt. 45.§(2)). Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az iskolával való kapcsolatfelvételre az elektronikus megkeresést javasoljuk: A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül. Ennek részleteiről pontos útmutató található az iskola honlapján (http://www.szkk-gyor.hu/Joomla/index.php/hu/szulok/beiskolazas).

Amennyiben a gyermek a német nyelvű két tanítási képzés keretében kívánja elkezdeni az első osztályt, ezt a megjegyzés rovatban szükséges feltüntetni.

DE! Az elektronikus regisztráció nem helyettesíti a személyes megjelenést, ami 2023. április 20-án (csütörtökön) és 21-én (pénteken) lehetséges. Ekkor kerül sor a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének bemutatására. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.


Amire feltétlenül szükség lesz a gyermekre vonatkozóan:

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • adókártya
  • TAJ kártya
  • életvitelszerű ottlakásról nyilatkozat
  • a törvényes képviselő vagy gyám esetén a törvényes képviseletről nyilatkozat
  • etika / hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó nyilatkozat
  • szakértői vélemény BTMN, SNI esetén.

 

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt (Nkt. 50.§(1)).

 

Itt vagy: Home Szülők Beiskolázás Szülők Beiskolázás Beiskolázás a 2023/2024. tanévre
Find us on Facebook